Børge Fagerli

«Juma er en mann jeg har stor respekt for etter å ha jobbet med ham på AFPT. Det er få personer jeg kan si har en så bred kompetanse på feltet som Juma har, og som det påvises at han ikke sitter fast i visse filosofier eller dogmatiske tilnærminger, men har evnen til å se både empirisk forskning gjennom et filter bygget på kunnskap og kritisk tenkning. Juma er ikke bare en teoretiker, han overfører kunnskap til faglige artikler med  praktiske retningslinjer og skaper resultater med alle han jobber med – enten det er bedre helse, det å bli sterkere og mer funksjonell, eller bare det å se bedre ut naken. Han er en av de få jeg føler meg komfortabel med å henvende klienter og vanskelige saker til,og ved å velge Juma som trener, har du har gjort et veldig godt valg.”