Online Coaching

Om du av geografiske årsaker ikke har mulighet til å trene med meg på Sterkere Trening, kan du inngå et samarbeid og benytte deg av min ekspertise over nett.

Dette er et rimeligere alternativ enn PT timer, men gir deg likevel en god oppfølging du kan ha stort utbytte av. De siste årene har jeg coachet flere hundre mennesker over nett med god suksess og du vil bli godt ivaretatt med tett oppfølging og grundige gjennomtenkte anbefalinger.

Hva kan du forvente av meg?

Du kan forvente godt gjennomtenkte anbefalinger til trening, ernæring og bruk av kosttilskudd som er basert på den nyeste forskningen tilgjengelig og min praktiske erfaring som trener.

Coaching handler ikke bare om å gi anbefalinger; det handler også om å bygge relasjoner med kunder. En del av min sukess har vært at jeg dedikerer mye tid til hver enkelt klient for å sikre at de får full oppmerksomhet for å nå sine respektive mål.

Hva vil jeg forvente av deg?

For at jeg skal kunne utføre min jobb som trener, er det særs avgjørende at du gir meg tilstrekkelig og ærlig tilbakemelding. Dette innebærer at du følger retningslinjene jeg gir deg ved å sende den ukentlige rapporten (Før 08:00 den dagen du sjekker inn med meg) og loggfører alt som involverer trening, ernæring og målinger knyttet mot kroppssammensetning.

Disse dataene er viktige for meg som trener for å kunne gi deg den beste mulige tilbakemeldingen under coaching perioden. Mangelfull rapportering gjør at jeg ikke kan gjøre min jobb som trener.

Til syvende og sist er det arbeidet og innsatsen du velger å legge inn som gir resultater. Hvis du velger å ikke følge retningslinjene jeg gir deg, kan du heller ikke forvente å få de resultatene du ønsker.

Hvordan fungerer dette?

Etter at du har trykket bestill og fylt ut mitt kundeskjema, så tar jeg kontakt med deg for å sette opp en 60 min samtale. Her besvarer jeg alle spørsmål du måtte ha, samt vi går igjennom dine mål, ønsker og hvordan vi sammen skal jobbe for å nå disse     målene.

Om du velger program coaching eller total coaching vil jeg i etterkant av samtalen lage et detaljert individuelt tilpasset treningsprogram og kostholdsprogram til deg. Her vil det også være anbefalinger av kosttilskudd og du vil få tilgang til et system hvor du skal loggføre flere parametere som er viktig for at jeg skal kunne hjelpe deg best mulig.

Hver uke vil du få en ukentlig påminnelse om å fylle ut et rapporteringsskjema. Det du loggfører i systemet og rapportskjemaet ditt danner grunnlaget for at jeg kan justere og tilpasse programmet ditt. Du vil få tilsendt en ukentlig tilbakemelding fra meg enten via e-post, lydfil eller videofil. Ved behov kan du også sende meg video av din trening for å få tilbakemelding på teknikk.

Pakkeløsninger

Samtale 60 min

1099 NOK
Per samtale

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk


Bestill
Populær

Total Coaching

2999 NOK
Per måned

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk


Bestill

Program

1999 NOK
Per program

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk


Bestill

Samtale 60 MIN

1099 NOK

Per samtale

 

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk

TOTAL COACHING

2999 NOK

Per måned

 

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk

PROGRAM

1999 NOK

Per program

 

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig tett oppfølging

Videoanalyse av øvelsesteknikk