Online Coaching

Om du av geografiske årsaker ikke har mulighet til å trene med meg på Sterkere Trening, kan du inngå et samarbeid og benytte deg av min ekspertise over nett.

Dette er et rimeligere alternativ enn PT timer, men gir deg likevel en god oppfølging du kan ha stort utbytte av. De siste årene har jeg coachet flere hundre mennesker over nett med god suksess og du vil bli godt ivaretatt med tett oppfølging og grundige gjennomtenkte anbefalinger.

Hva kan du forvente av meg?

Du kan forvente godt gjennomtenkte anbefalinger til trening, ernæring og bruk av kosttilskudd som er basert på den nyeste forskningen tilgjengelig og min praktiske erfaring som trener.

Coaching handler ikke bare om å gi anbefalinger; det handler også om å bygge relasjoner med kunder. En del av min sukess har vært at jeg dedikerer mye tid til hver enkelt klient for å sikre at de får full oppmerksomhet for å nå sine respektive mål.

Hva vil jeg forvente av deg?

For at jeg skal kunne utføre min jobb som trener, er det særs avgjørende at du gir meg tilstrekkelig og ærlig tilbakemelding. Dette innebærer at du følger retningslinjene jeg gir deg ved å sende den ukentlige rapporten (Før 08:00 den dagen du sjekker inn med meg) og loggfører alt som involverer trening, ernæring og målinger knyttet mot kroppssammensetning.

Disse dataene er viktige for meg som trener for å kunne gi deg den beste mulige tilbakemeldingen under coaching perioden. Mangelfull rapportering gjør at jeg ikke kan gjøre min jobb som trener.

Til syvende og sist er det arbeidet og innsatsen du velger å legge inn som gir resultater. Hvis du velger å ikke følge retningslinjene jeg gir deg, kan du heller ikke forvente å få de resultatene du ønsker.

Pakkeløsninger

Samtale 60 min

1099 NOK
Per samtale

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program


Bestill
Populær

Total Coaching

2999 NOK
Per måned

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program


Bestill

Program

1999 NOK
Per program

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program


Bestill

Samtale 60 MIN

1099 NOK

Per samtale

 

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program

TOTAL COACHING

2999 NOK

Per måned

 

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program

PROGRAM

1999 NOK

Per program

Samtale (60 min)

Treningsprogram

Kostholdsplan

Ukentlig telefonsamtale

Ukentlig justering av program