Alan Aragon

» Juma (jeg kaller ham «The Jumer») er min kollega og også min venn, så jeg vil prøve å undertrykke min bias om å tenke han på han som bare en fantastisk fyr. Juma er en sann student av vitenskap, og som sådan er han evig sulten på ny læring. Som forsker holder han seg oppdatert og gjør arbeidet sitt grundig. Som lærer formidler han konsepter og prosesser på en måte som målgruppen kan forstå. Han gjør aldri ting mer kompliserte enn de trenger å være – det er en sjelden ferdighet. Å ja, nevnte jeg at han er en fantastisk fyr?»