Ny studie publisert!

I samarbeid med Jose Areta, Daniel J Owens, Sophie Joanisse, Andrew Philp, James P Morton og Jostein Hallén publiserte vi nylig en studie i tidsskriftet Experimental Physiology. Trening med lav karbohydrat tilgjengelighet har vist seg akutt å føre til treningsadapsjoner for utholdenhet. Spørsmålet vi ønsket å besvare var om det er den lavere karbohydrat tilgjengeligheten eller reduksjon i energiinntak som fører til disse adapsjonene.

ABSTRAKT
Trening med lav karbohydrattilgjengelighet (LCHO) har vist seg å øke utholdenhetstreningens skjelettmuskulaturrespons akutt, men samtidig energiunderskudd (ED) i LCHO-intervensjoner har representert en forvirrende faktor i tidligere undersøkelser. Denne studien tar sikte på å bestemme om å oppnå energibalanse med høyt fett (EB-HF), forbedrer den adaptive responsen i LCHO akutt sammenlignet med ED med lite fett (ED-LF). I en crossover-design fullførte ni godt trente menn en ‘sleep-low’ protokoll: på dag 1 syklet de for å tømme muskelglykogen mens de nådde et angitt energiforbruk (30 kcal (kg fettfri masse (FFM)) – 1) . Etter treninginntok deltakerne enten lavt karbohydrat, protein-matchet måltid (EB-HF, 30 kcal (kg FFM) -1) eller delvis (ED-LF, 9 kcal (kg FFM) -1) hvor majoriteten av energien kom fra fett i EB-HF. Om morgenen på dag 2 trente deltakerne fastende, og skjelettmuskulatur og blodprøver ble samlet og en karbohydrat-proteindrink ble inntatt etter 30 min. Muskelglykogen viste ingen behandlingseffekt (P <0,001) og gikk ned fra 350 ± 98 til 192 ± 94 mmol (kg tørr masse) -1 mellom hvile og 30 min. Fosforyleringsstatus for det mekanistiske målet for rapamycin og AMP-aktiverte proteinkinaseveiproteiner viste bare tidseffekter. mRNA-ekspresjon av p53 økte etter trening (P = 0,005) og var høyere i ED-LF ved 3,5 timer sammenlignet med EB-HF (P = 0,027). Plasmaglukose og insulinområde under kurven (P <0,04) og toppverdier (P ≤ 0,05) var høyere i EB-HF etter utvinningsdrinken. Å oppnå energibalanse med et fettrikt måltid i en ‘train-low’ (‘sleep-low’) -modell forbedret ikke markørene for tilpasning av skjelettmuskulaturen og svekket glykemi som respons på en restitusjonsdrink etter trening om morgenen.

Fullteksten kan leses her: Achieving energy balance with a high-fat meal does not enhance skeletal muscle adaptation and impairs glycaemic response in a sleep-low training model