I samarbeid med Dr.Gary Slater, Dr.Eric Helms, Dr.Brad Dieter, Damian Marsh og Gregory Shaw publiserte vi nylig en studie i tidsskriftet Frontiers. Temaet var energioverskudd og optimalisering av muskelvekst. Mye av forskningen har blitt dedikert til å optimalisere proteininntak for muskelvekst, men lite har blitt dedikert til å finne ut av hvordan man man optimaliserer energiinntaket noe som er en viktigere faktor når målet er å bygge muskler. Vi går igjennom flere ting i denne studien og diskuterer blant annet hvor mye energiinntaket bør ligge på, hvor den ekstra energien bør komme fra og når den bør konsumeres.

ABSTRAKT
Styrketreninger ofte foreskrevet for å styrke styrke / kraftkvaliteter og oppnås gjennom forbedret neuromuskulær rekruttering, fibertypeovergang og / eller skjelettmuskelhypertrofi. Hastigheten og mengden muskelhypertrofi assosiert med styrketrening påvirkes av en lang rekke variabler, inkludert treningsprogrammet, treningserfaring, kjønn, genetisk disposisjon og ernæringsstatus til den enkelte. Forskjellige kostholdsanbefalinger er blitt foreslått for å påvirke muskelhypertrofi, inkludert manipulering av proteininntak, kosttilskudd og et energioverskudd. Selv om nyere forskning har gitt betydelig innsikt i optimalisering av proteininntak i kostholdet og anvendelse av evidensbaserte kosttilskudd, er det spesifikke energioverskuddet som kreves for å øke muskelhypertrofi, ukjent. Imidlertid er det klare bevis for en anabol stimulans fra et energioverskudd selv uten styrketrening. Vanlige anbefalinger er ofte kun basert på antatt energi lagret i vevet som blir akkumelert. Dessverre unnlater en slik anbefaling og ta hensyn til andre energikostbare prosesser forbundet med muskelhypertrofi, de akutte metabolske justeringene som oppstår som respons på et energioverskudd, eller individuelle nyanser som treningserfaring og energistatus hos individet. Gitt den tvetydige karakteren av disse beregningene, er det ikke overraskende å se omfattende anbefalinger om energibehov. Disse estimatene har aldri blitt validert i en styrketrenings populasjon for å bekrefte den «optimale mengden» for et energioverskudd som optimaliserer muskelvekst relativt til fettmasse.Denne gjennomgangen går ikke bare igjennom påvirkningen av et energioverskudd på utfallet av styrketrening, men utforsker også andre relevante spørsmål, inkludert «hvor mye skal energiinntaket økes,» «hvor skal denne ekstra energien komme fra,» og «når bør denne ekstra energien inntas». Flere hull i litteraturen blir identifisert, med håp om at dette vil stimulere videre forskningsinteresse på dette området. Å ha en bredere forståelse av disse problemene vil hjelpe utøvere med å etablere kostholdsstrategier som letter tilpasningen av styrketrening, mens de også tar opp andre viktige ernæringsrelaterte problemer som optimalisering av forbruk og restitusjon. Praktiske problemer som styring av metthetsfølelse når du prøver å øke energiinntaket, blir også adressert.

Fullteksten kan leses her: Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training